V minulosti o tomto čase (12:04)

Čas

:

 Deň  Teplota
 (°R)
14. 4. 2021
13. 4. 2021
12. 4. 2021
11. 4. 2021
10. 4. 2021
9. 4. 2021
8. 4. 2021
7. 4. 2021
6. 4. 2021
5. 4. 2021
4. 4. 2021
3. 4. 2021
2. 4. 2021